Curly Toe (Aşağı Kıvrılı Ayak Parmağı)

Bir veya daha fazla parmağın fleksiyon ve varusu,distal interfalangeal eklemden laterale deviasyonu ile yandaki parmağın altına girmesi ile karakterize doğuştan bir deformitedir.Oldukça sık karşılaşılan bir deformitedir. Genellikle otozomal dominant geçiş gösterir,iki taaflıdır ve en sık 3 ile 4.parmaklarda görülür.

Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber; fleksör digitorum longus ve brevisin gerginliği olduğu düşünülmektedir.

Sıklıkla 3 ve 4. Parmağın komşu parmağın altına girmesi bunun sonucunda da bu bölgede ağrı ve hiperkeratoz görülür.deformite gergin fleksörlere bağlıysa ayak bileği ve ayağın plantar fleksiyonu ile düzelebilir.

Olguların bir kısmı kendiliğinden düzelebilir. Hafif şiddetteki olgulara tabanlık veya ayakkabı modifikasyonları denenebilir.

Germe eksersizleri ile yapılan konservatif tedaviye yanıt alınamayan olgularda cerrahi endikasyonu vardır. Cerrahi 3-4 yaş civarında flksör digitorum longus ve brevisin tenotomisi uygulanır. Fakat bu ameliyatta 4. Ve 5. Parmağın daha zor düzeltildiği bildirilmiştir.