Tırnak Batması (Cilde Gömülü Tırnak)

Tırnak batması parmaktaki tırnağın cilt içine doğru büyüyerek batması ile oluşur.

Sık görülen bir durumdur.Ergen dönemde görülme oranı artar.En sık birinci parmakta görülür.Yanlış tırnak kesimi,hiperhidrozis ve ayakkabı seçiminin yanlış yapılması gibi çeşitli faktörlerle oluşmuş olabilir. Bu nedenle mutlaka tırnakla düz şekilde görüldüğü yerde kesilmeli tırnak-cilt bileşkesi arasına tırnak makası sokularak körlemesine kesi yapılmamalıdır. Enflamatuvar,apse ve granülasyon olmak üzere üç farklı evresi vardır.parmağın daha çok lateralinde olmak üzere ödem, hassasiyet,akıntı mevcut olabilir.İlerleyen olgularda tırnak katlantısı tırnağın üzerine doğru büyür.Radyolojik görüntüleme bir osteomiyelit varlığını ortaya koymakta faydalıdır.

Hafif olgularda konservatif yöntemler yeterlidir.Enfeksiyon,drenaj,granülasyon dokusu veya lateral duvar hipertrofisi mevcutsa ilerleyen tırnak bölümünün çıkarılmasına yönelik bir girişim yapılmaktadır. Cerrahi girişimler arasında tırnağın veya beraberinde germinal matriksin de çıkarılması tırnak batmasının tekrar oluşmasının önlemek açısından önemlidir.


pantoprazol high bdiatblodtryk.site pantoprazol cyp