Bacak Uzunluk Farkı

Bacak Uzunluk Farkı

Ekstremite uzunluk farklılıkları hem çocuklarda, hem de erişkinlerde oldukça sık görülmektedir. Soukka ve arkadaşları, yaptıkları çalışmalarda yakınması olmayan 247 erişkin 57’sinde 5 ila 20 mm arasında ekstremite eşitsizliği bulmuşlardır. Anderson ve arkadaşları 1 ila 2 cm uzunluk farkının normal populasyonda görülebileceğini bildirmişlerdir.

Genel olarak bacak uzunluk eşitsizliği doğumsal, gelişimsel ve kazanılmış nedenler olarak ayrılabilir. Doğumsal nedenlere örnek olarak, doğumsal  femur eksikliği ( proksimal femur yetmezlikleri gibi ), fibula eksikliği, tibia hemimeli, hemimiyelomeningosel, idyopatik, hemiatrofi veya hemihipertrofi verilebilir. Gelişimsel nedenler de bacak uzunluk eşitsizliğine neden olabilir. Bunlardan bazıları; melorheostoz, doğuştan çarpık ayak, enkondromatoz, osteokondromatoz, nörofibromatoz gibi hastalıklardır. Kazanılmış nedenler ise, kırığa bağlı büyüme bozukluğu, enfeksiyon radyasyon ve diğer nedenlerdir. (Blount hastalığı, Perthes hastalığı, kırık sonrası yanlış kaynama ve inflamatuvar artrit).

Eşitsizliğin Etkisi

Bu eşitsizliğin alt ekstremite veya omurga sorunları ile birlikteliği konusunda tartışmalar halen devam etmektedir. Bazı çalışmalarda bacak uzunluk eşitsizliğinin, skolyoz gelişimine, bel ağrısına, siyatik sorunlarına, kalça ve diz eklemlerinde aşırı yüklenmeye, stres kırıklarına, plantar fasiite, ya da parapatellar diz ağrısına yol açabileceği belirtilmiştir.

Farkın Değerlendirilmesi

Muayene sırasında fark edilen bacak uzunluk eşitsizliği yapısal ( Ölçülebilir ekstremite kısalığı mevcut), işlevsel ( ekstremitenin duruş pozisyonuna bağlı ), ya da hem yapısal hem de işlevsel olabilir.

Ortoröntgenogram;

Green ve arkadaşları tarafından 1946 yılında bildirilmiştir. Bu yöntemde kalça, diz ve ayak bileği ayrı ayrı odaklanarak büyütmeye bağlı hatalar en aza indirgenmiştir. Direkt Radyografiye benzer şekilde cetvelli uzun film kullanılır. Bacak uzunluk eşitsizliği fazla olan hastalarda ekstremitelerin radyografisi ayrı ayrı çekilebilir. Hastanın çekim sırasında kımıldamaması ve bacağın nötral pozisyonda durması önemlidir. Green ve arkadaşları hastayı röntgen masasına bantlayarak sabitlemişlerdir. Saleh ve Milne bu tekniği hasta yük verirken uygulamışlardır.

 

Uzun Kemiklerde Uzunlamasına Büyüme

Büyük Uzun kemiklerin ( femur, tibia, fibula, humerus, radius, ve ulna) her iki ucunda büyüme plağı bulunur. Kısa Kemikler ( falanks, Metakarp ve metatars ) tipik olarak büyüme plağı içerirler. Bu büyüme plağı bölgesi, falanks, birinci metakarp ve metarsta proksimalde; diğer metakarp ve metatarslarda distalde bulunur.

İşlevsel büyüme plağı Anatomisi

Büyüme plağı bölgesi horizontal olarak bölgelere ayrılmıştır. Bunlar germinal, proliferatif, hipertrofik ve geçici kemikleşme bölgeleridir. Büyüme plağından uzamayı en çok etkileyen sistemik hormon büyüme hormonudur.

 

Femur büyümesinin %71’nin femur distalinden ve tibia büyümesinin %57’sinin tibia proksimalinden olduğu bulunmuştur.

White yayınında, distal femurun bir yılda 3/8  inc ve proksimal femurun 1/4  inc uzadığını; erkeklerde uzamanın 17 yaşında, kızlarda ise 16 yaşında durduğunu belirtmiştir. Menalaus ise kızlarda uzamanın 14 yaşında, erkeklerde ise 16 yaşında durduğunu savunmuştur.

İskelet gelişimi tamamlandığında oluşacak kısalığı belirlemede ekstremite eşitsizliğine yol açan nedenin belirlenmesi önemlidir. Fizin tamamının hasar gördüğü infeksiyon, kırık, radyasyon, ya da cerrahilerde erişkin dönemde oluşacak kısalığın miktarı, etkilenen fizin toplam uzama miktarı kadardır. Doğumsal ekstremite kusurlarında, karakteristik olarak büyümenin devalmı yavaşlaması söz konusudur. Böylece iskelet büyümesi süresince kısalık oranı sabit kalır ( kısalık miktarı artar).

Tedavi

Geleneksel olarak 2 ila 2,5 cm ve üzerindeki bacak uzunluk eşitsizliklerinin tedavi edilmesi gerekmektedir.

Ortez Tedavisi

Bacak uzunluk eşitsizliği,