Ayak Parmak Ucu Basarak Yürüme
pantoprazol high bdiatblodtryk.site pantoprazol cyp

Parmak Ucu Basarak Yürüme özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarda sık olarak görülen bir durumdur. Birçok çocuk bunu 1-2 yıl içinde bırakırken az bir kısmında bu alışkanlık sürmektedir. Burada önemli olan husus öncelikle parmak ucu basmanın nedenin saptanmasıdır. Ayak parmak uçlarına basarak yürüme başlıca 3 nedende kaynaklanmaktadır. 1- Nörolojik hastalıklar; nörolojik hastalıklarda gerek gastrocnemius adelesinin aşırı aktivitesi gerekse de kas tendon yapısında oluşan kısalıklar parmak ucu yürümeye neden olmaktadır. Bu durum sıklıkl nörolojik muayene ve gerek duyulursa testlerle ortaya koyularak tedavi planı yapılabilir. 2- Aşil kısalığı, yapısal olacağı gibi daima parmak ucu basan çocuklarda da zaman içinde gelişebilmektedir. 4 yaş altı çocuklarda germe eksersizleri ve gerici alçı uygulamaları tedavide tercih edilirken 4 yaş üstü hastalarda kısalığın olduğu alana göre karar verilerek tendon yada kas uzatılarak sorun çözülmektedir. 3- Ensık olarak çocuklarda alışkanlığa bağlı ayak pamak ucu basma görülür ki bu durumda ilk yaklaşım takiptir. Aile ve aile büyükleri çocuğu düz basmaları konusunda UYARMAMALIDIRLAR. Bu sıklıkla tabloyu derinleştirmektedir. Bir çok çocuk kendi haline bırakıldığında normal yürümeye başlamaktadır. Burada ebeveynlere düşen rol zaman zaman ayak bileği hareketlerini doktorun önerdiği şekilde kotrol ederek kısalık gelişip gelişmediğini ayırmaktır. Tablonun normale dönmediği çocuklarda Botox uygulaması ile gastrocnemius adelesi geçici olarak güçsüzleştirilerek normal yürüme sağlanır. İlcın etkili olduğu 4 aylık süreçte de alışkanlık kırılarak normal yürüme kalıcı hale gelmektedir.

pantoprazol high bdiatblodtryk.site pantoprazol cyp

Diğer haberleri görmek için tıklayınız.